top of page

Zajištěná investice s vysokým výnosem přes 20% do splatnosti

Investorům nabízíme možnost vysokého zhodnocení vložených prostředků formou investorských půjček do naší společnosti. Tyto půjčky jsou stavěny na principu „ticket per ticket“, tedy vždy proti konkrétnímu zdroji od investora stojí konkrétní úvěrový obchod s cílovým klientem

Základní parametry investorských půjček :


Minimální výše investice :

2 000 000, - Kč


Roční výnos (fixní) :

7 - 9 % p.a. z výše vložených investičních zdrojů

Investiční horizont:

většinou do 3 let, max. 5 let

Celkové zhodnocení investice :

min. 21% (při 3-letém investičním horizontu)

Vyplácení výnosu :

pravidelně měsíčně

Forma zajištění investice:

zřízení podzástavního práva zapsaného v katastru nemovitostí (míra zajištění investice min. 125 %)

PRO INVESTORY: My Experience

V případě Vašeho zájmu o investici s DURO nás prosím kontaktujte odesláním kontaktního formuláře, případně na telefonním či e-mailovém kontaktu

PRO INVESTORY: Text
bottom of page